Är det inte dags att bli snälla mot oss själva?

comments 2

Är det inte intressant hur mycket vi faktiskt dömer oss själva och hur ofta vår självbild inte stämmer överens med verkligheten? Är det inte så att vi måste jobba på att bli snällare mot oss själva? I denna video visar en man hur några kvinnor ser sig själva genom att rita dem enligt deras egen beskrivning. Sedan får en annan person beskriva dem och han ritar dem utefter deras beskrivningar. Tror ni de vart olika? Vilken tror ni stämmer mer överens med verkligheten? Vi är hårda mot oss själva.