Stress är inte en hälsofara – vi gör den till det

Leave a comment

Vi ser alla på stress som att det är något dåligt och skadligt för oss. Vilket inte är så konstigt. Varenda tidning, talkshow och nyhet handlar om de negativa effekterna av stress. Men frågan är, kan det vara så att stress kan vara bra för oss?

Nedan ser du ett klipp på en kvinna. Kelly McGonigal heter hon och är psykolog vid Stanford University och författare till boken The Willpower Instinct. Hon förklarar att vår inställning till stress är det som verkligen betyder något för vårt välmående. Hon förklarar att våra fysiologiska reaktioner på stress (hjärtklappning, kraftig andning osv.) förbereder oss för handling. Hon menar att människor som tenderar att tro att stress ger negativa effekter också får fler negativa följder av stressen, medan de som ser stress som en möjlighet till handling i högre grad inte alls påverkas av den.

Jag pratar också om stress som inställning och om hur viktigt det är för att inte bli lika påverkad av den. Vi kan se stress i ett nytt ljus. Alltså, istället för att se stress som något som bara händer eller som att det ligger utanför vår kontroll, så kan vi använda stress som byggstenar i vägen att utöka vår självmedvetenhet och vår utveckling.

Alla upplever stress. Så är det bara. Det är helt enkelt hur vi reagerar på stress och hur vi ser på det som händer relaterat till stress som påverkar vad som kommer att hända. Jag pratar mycket om att observera sig själv och att växa genom det. Dra lärdom av situationer oavsett om vi gillar dem eller inte. Det är samma sak här. Vi måste i situationer som gör oss arga, frustrerade eller ledsna jobba hårdare på att se det som en möjlighet till lärdom.