Svensk studie: Kol- och astmapatienter hjälps av yoga

comments 3

inhale
En ny svensk studie på Karolinska Institutet visar att personer med astma eller kol kan förbättra sin ork och kondition med hjälp av yoga.

Forskare på Karolinska Institutet har undersökt hur patienter med astma eller kol påverkas av att yoga regelbundet. 36 personer deltog i studien, som utfördes under tolv veckor.

– Vi såg att deltagarnas funktionella kapacitet förbättrades. Vi gör ett standardiserat gångtest på sex minuter och mäter hur lång sträcka som man tillryggalagt på den tiden. En ökad sträcka tyder på ökad styrka, kondition och ork, berättar Marian Papp, yogalärare och forskare på Karolinska Institutet.

Resultaten jämfördes med traditionell fysioterapi, som används på Karolinska Universitetssjukhuset för att behandla andningssjukdomar.

– Slutkontentan är att yoga har många likvärdiga effekter med fysioterapi.

De deltagare som behandlades med fysioterapi, som är en vedertagen behandlingsmetod, fick också effekt av gångtestet.

– Men det är banbrytande att hathayoga fick lika god effekt som traditionell fysioterapi när det gäller just gångtestet, som är ett starkt test, säger Marian Papp

Den traditionella fysioterapin för att behandla kol och astma består av lätt till måttlig konditions- och styrketräning.

– Att vi använde en mer fysisk yoga, med flera stående övningar, som många patienter kände var utmanande, kan vara en anledning till att vi fick liknande effekter av yogan och fysioterapin.

Studiens yogagrupp minskade också sin andningshastighet, samt förbättrade förmågan att bemästra sjukdomen och sin emotionella styrka – vilket tyder på en bättre livskvalitet.

– Vi har även gjort en intervjustudie som visade mycket positiva effekter, och att patienterna använder många av övningarna i vardagen. De upplevde mindre andnöd, att de lärt sig mycket om sin andning och fått en effektivare och mer medveten andningsteknik. Dessutom upplever de förbättrad ork och att de synkroniserar sin andning bättre, säger Marian Papp.

Nu utreder forskarna om och hur yogaprogrammet kan implementeras i vården.