Ny studie om hur vi kan påverka vår hälsa med yoga och meditation

Leave a comment

27232d9134e42e98575913f5964687de
För dig som redan utför yoga behöver jag inte säga ett ord. Du vet redan att yoga är balsam för själen och gör mer än gott för våra nerver, vårt psyke och våra reaktioner på stress. Man känner det. I och med kombinationen fysisk yoga och meditationsövningar och även andningsövningar så mår kroppen bättre. Många studier har också försökt påvisa detta genom forskning och vetenskap. Med dagens teknologi kan vi komma längre in i den vetenskapen och faktiskt få svart på vitt vad exakt det är som gör att yoga och meditation gör oss väl.

Jag läste nyss en artikel om en studie som John Danninger har lett under fem år. Studien har inriktat sig på att ta reda på hur klassiskt utförande av yoga påverkar gener och nerver hos 210 kroniskt stressade personer. Studien visar på hur vi med hjälp av yoga och meditation kan stänga av och sätta på olika funktioner i kroppen så som stressrespons och immunförsvar. Och John, som leder studien på Benson-Henry Institute för Mind Body Medicine på Massachusetts General Hospital menar att – “There is a true biological effect”, “The kinds of things that happen when you meditate do have effects throughout the body, not just in the brain.”

Detta är den första studien som tittar närmare på kopplingen mellan yoga och meditation i samband med kronisk stress. Studien visade att bara efter en session av avkoppling och responsövningar var tillräckligt för att öka de gener som är involverade i människans energimetabolism och insulinutsöndring samt minska uppkomsten av gener som är kopplade till inflammation och stress. Det fanns nämligen en effekt även bland nybörjare som aldrig tränat tidigare. Denninger menar att man därför inte heller behöver utföra yoga och andra avslappningsövningar exakt varje dag. Enbart genom att vara medveten om sin andning och lära sig känna igen stress och sin respons på stress kan öka sin motståndskraft för den.

Mer om studien hittar du här!